ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι κοχλίες μεταλλικής σύστασης που τοποθετούνται στο οστό της γνάθους για την αντικατάσταση ριζών δοντιού που χάθηκαν.
Έτσι, σχηματίζουν μια σταθερή βάση για την όποια απαιτούμενη προσθετική εργασία εξασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα των δοντιών.