Ενδοδοντική θεραπεία (Απονεύρωση)

Ενδοδοντική θεραπεία είναι η θεραπεία που απαιτείται σε ένα δόντι με βαθύ τερηδονισμό που μπορεί να φτάνει μέχρι τον πολφό του. Σε αυτή την περίπτωση η ζημιά που έχει προκληθεί είναι μεγάλη, ο πολφός πρέπει να αφαιρεθεί και συνεπως το δόντι νεκρώνεται.

Μετά την ενδοδοντική θεραπεία ακολουθεί η αποκατάσταση του με διάφορους τρόπους όπως η ανασύσταση ρητίνης, στεφανή ή επένθετο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενδοδοντική θεραπεία προκύπτει ύστερα από αμέλεια του ασθενούς ύστερα από εκτεταμένο τερηδονισμό αλλά και αμέλεια του ασθενούς.