Στεφάνες – Γέφυρες

Η στεφάνη (θήκη) αποτελεί τη λύση αποκατάστασης που εφαρμόζεται για την κάλυψη της μασητικής αλλά και των πλευρικών επιφανειών δοντιών, προστατεύοντας το από πιθανό κάταγμα δοντιού κατά την μάσηση.

Η στεφάνη εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • δόντια που έχουν απονευρωθεί
  • δόντια που έχουν σπάσει
  • δόντια με εκτεταμένης επιφάνειας σφραγίσματα
  • απώλειας γειτονικών δοντιών και ανάγκη στήριξης οδοντοστοιχίας
  • αισθητικής αποκατάστασης π.χ. αλλαγή χρώματος δοντιών  κ.α.

Ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος ενδέχεται να συνδυασθεί με ενδοδοντική θεραπεία.

Οι στεφάνες δύναται να είναι απο διάφορα υλικά όπως ζιρκόνιο, μέταλλο, πορσελάνη κ.α.

Η γέφυρα είναι η προσθετική λύση που εφαρμόζεται για την αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων δοντιών που λείπουν και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον γειτονικά φυσικά δόντια.

Οι γέφυρες δύναται να είναι απο διάφορα υλικά όπως ζιρκόνιο, μέταλλο, πορσελάνη κ.α.